Pysyvien liitosten menetelmäpätevöinti – Hitsauksen menetelmäpätevöinti

Painelaitteiden valmistuksessa pysyvät liitokset tehdään usein hitsaamalla tai juottamalla. Painelaitedirektiivi PED 2014/68/EU (liite 1, kohta 3.12) määrittelee pysyviä liitoksia tekevien menetelmien hyväksyttämismenettelyt. Ilmoitettuna Laitoksena Finspection Oy:llä on oikeudet hyväksyä pysyvien liitosten menetelmien pätevyydet. Hitsauksen menetelmäkoe ja -työkoe ovat yleisimmät pätevöinnit, joita painelaitteiden valmistuksessa pätevöidään menetelmien osalta. Tarjoamme myös juottamismenetelmien pätevöinnin.

Painelaitteiden valmistuksessa direktiivi vaatii kolmannen osapuolen osallistumaan pysyviä liitoksia tekevien menetelmien pätevöintiin II-IV luokkiin kuuluvien laitteiden osalta. Yhteistyöllä Finspectionin kanssa varmistatte, että käyttämänne hitsauksen menetelmäkoepätevöinti vastaa painelaitedirektiivin ja eurooppalaisten standardien vaatimuksia.

Ilmoitettu Laitos Finspection Oy on akkreditoitu tarkastuslaitos.

Pätevöintiä suoritetaan seuraavien harmonisoitujen standardien mukaisesti:

 • SFS-EN 15613 Hyväksyntä esituotannollisella hitsauskokeella
 • SFS-EN 15614-1 Hyväksyntä menetelmäkokeella: Terästen kaari- ja kaasuhitsaus sekä nikkelin ja nikkeliseosten kaarihitsaus
 • SFS-EN 15614-2 Hyväksyntä menetelmäkokeella: Alumiinin ja alumiiniseosten kaarihitsaus
 • SFS-EN 15614-3 Hyväksyntä menetelmäkokeella: Seostamattomien ja niukkaseosteisten valurautojen sula- ja puristushitsaus
 • SFS-EN 15614-4 Hyväksyntä menetelmäkokeella: Alumiinivalujen viimeistelyhitsaus
 • SFS-EN 15614-5 Hyväksyntä menetelmäkokeella: Titaanin ja sirkoniumin sekä niiden seosten kaarihitsaus
 • SFS-EN 15614-6 Hyväksyntä menetelmäkokeella: Kuparin ja kupariseosten kaari- ja kaasuhitsaus
 • SFS-EN 15614-7 Hyväksyntä menetelmäkokeella: Päälle hitsaus
 • SFS-EN 15614-8 Hyväksyntä menetelmäkokeella: Putken hitsaus putkilevyyn
 • SFS-EN 15614-11 Hyväksyntä menetelmäkokeella: Elektronisuihku- ja laserhitsaus
 • SFS-EN 13134 Kovajuotto. juottomenetelmien hyväksyntä

Uutta: Akkreditointimme kattaa nyt myös ASME BPVC Section IX mukaiset menetelmäkoepätevöinnit.

 

Ammattitaitoinen ja riippumaton henkilökuntamme eri puolilla Suomea suorittaa menetelmäkoepätevöintiä tilauksesta. Hitsauksen menetelmäkokeiden ja juottamisen menetelmien pätevöinti on akkreditoitua tarkastuslaitos toimintaa, jossa tulee noudattaa seuraavaa prosessia ja ohjeita:

 1. Yhteydenotto

Yhteydenotto henkilökuntaamme tai sähköpostiosoitteeseen finspection@finspection.fi

Sopiminen menetelmäkokeen yksityiskohdista, vaatimuksista ja ajankohdasta.

 1. Menetelmäkoe

Varsinainen menetelmäkoe suoritetaan asiakkaan omissa tiloissa. Valvojamme todentaa, ennen hitsauksen alkua käytettävät materiaalit, lisäaineet, hitsauskaasut ym. hitsausmuuttujat. Valvojamme varmentaa hitsauksen aikana, että menetelmäkoe hitsataan alustavan hitsausohjeen mukaisesti. Kokeen aikana valvojamme varmistaa toimintajärjestelmämme mukaan kalibroitujen mittalaitteiden avulla hitsausparametrien oikeellisuuden. Ohjeistuksen mukaan valmistetulle koekappaleelle suoritetaan paikan päällä valvojan toimesta sovellusstandardin mukainen silmämääräinen tarkastus. Vain silmämääräisen tarkastuksen mukaan hyväksytyt koekappaleet voidaan toimittaa edelleen standardin vaatimaan lisäkoestukseen (NDT ja DT). Menetelmäkokeen hitsauksesta voidaan sovittaessa pätevöidä myös hitsaaja, näin halutessanne ilmoitathan siitä valvojalle ennen kokeen hitsausta.

 1. Kokeen tarkastus ja testaus

Sovellusstandardit vaativat menetelmäkoekappaleille silmämääräisen tarkastuksen lisäksi joko rikkovaa ja rikkomatonta aineenkoestusta. Koekappaleen standardinmukaisen koestuksen suorittaa Finspectionin toimintajärjestelmän mukaan hyväksytty testausorganisaatio. Varmistathan käyttämäsi testausorganisaation hyväksynnän kokeen valvojalta etukäteen.

 1. Menetelmäkokeen pätevyystodistus

Kun kaikki kokeelle vaaditut testit ovat hyväksytysti suoritettu ja testausaineisto on toimitettu Finspectionille, on vuorossa menetelmäkokeen katselmointi. Katselmoinnin suorittaa Finspectionin ammattitaitoinen henkilöstö. Pääsääntöisesti katselmoinnin suorittaa menetelmäkokeen valvoja.

Hyväksyttävästi suoritetusta menetelmäkokeesta osoituksena myönnetään kokeen suorittajalle sovellusstandardin mukainen menetelmäkokeen pätevyystodistus.  Mikäli menetelmäkokeen katselmointi on kielteinen, asiakkaalle toimitetaan päätös perusteluineen. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta tai jättää muuta palautetta verkkosivujen ohjeiden  mukaisesti.

Puh. 010 348 0660
Finspection Oy 3309937-7
Tehtaantie 28, 60100 Seinäjoki
Tietosuojaseloste / Google Signals