Tarkastuspalvelut painelaitteiden valmistajille

Lainsäädäntö Euroopan alueella asettaa vaatimuksia painelaitteiden valmistamiselle ja tarkastukselle. Finspection on FINAS-akkreditoitu tarkastuslaitos ja ilmoitettu laitos, jolla on hyväksyntä suorittaa painelaitteiden vaatimuksenmukaisuuden arviointia ja pysyvien liitosten henkilö- ja menetelmäpätevöintiä.

Tarjoamme painelaitteiden valmistajille myös viralliset ASME AIA – tarkastuspalvelut.

Painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi

Painelaitedirektiivi PED 2014/68/EU  koskee painelaitteita ja niiden osia. Sen tarkoituksena on varmistaa, että painelaitteet täyttävät turvallisuus- ja terveysvaatimukset, kun niitä käytetään EU:n markkinoilla.

Painelaitteiden valmistajan tulee valmistaa painelaitteet painelaitedirektiivin vaatimusten mukaisesti, jotta painelaite voidaan CE- merkitä ja saattaa markkinoille. Painelaitteille on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Finspection Oy tarjoaa tarkastuspalveluita seuraavissa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyissä

 • A2 moduuli
 • B moduuli
 • F moduuli
 • G moduuli

Pysyvien liitosten henkilöpätevöinti – Henkilösertifiointi

Painelaitteiden valmistuksessa pysyvät liitokset tehdään usein hitsaamalla. Painelaitedirektiivi PED 2014/68/EU (liite 1, kohta 3.1.2) määrittelee pysyviä liitoksia tekevien henkilöiden hyväksyttämismenettelyt. Ilmoitettuna Laitoksena Finspection Oy:llä on oikeudet hyväksyä pysyvien liitosten henkilöiden pätevyydet.

Painelaitteiden valmistuksessa direktiivi vaatii kolmannen osapuolen osallistumaan pysyviä liitoksia tekevien henkilöiden pätevöintiin II-IV luokkiin kuuluvien laitteiden osalta. Yhteistyöllä Finspectionin kanssa varmistatte, että käyttämänne henkilöstö vastaa direktiivin ja eurooppalaisten standardien vaatimuksia.

Ilmoitettu Laitos Finspection Oy on akkreditoitu sertifiointilaitos.

Pysyvien liitosten menetelmäpätevöinti

Painelaitteiden valmistuksessa pysyvät liitokset tehdään usein hitsaamalla tai juottamalla. Painelaitedirektiivi PED 2014/68/EU (liite 1, kohta 3.12) määrittelee pysyviä liitoksia tekevien menetelmien hyväksyttämismenettelyt. Ilmoitettuna Laitoksena Finspection Oy:llä on oikeudet hyväksyä pysyvien liitosten menetelmien pätevyydet.

Painelaitteiden valmistuksessa direktiivi vaatii kolmannen osapuolen osallistumaan pysyviä liitoksia tekevien menetelmien pätevöintiin II-IV luokkiin kuuluvien laitteiden osalta. Yhteistyöllä Finspectionin kanssa varmistatte, että käyttämänne menetelmät vastaavat painelaitedirektiivin ja eurooppalaisten standardien vaatimuksia.

Ilmoitettu Laitos Finspection Oy on akkreditoitu tarkastuslaitos.

Viralliset ASME Authorized Inspection Agency -palvelut

Finspection yhteistyössä TÜV Thüringenin kanssa tarjoaa viralliset ASME Authorized Inspection Agency -tarkastuspalvelut Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa.

Finspectionin oman henkilöstön voimin tarjoamme ASME-koodin mukaan vaaditun ASME AIA-tarkastuspalvelun.

Tarjoamme kotimaisin voimin kaikki tarvittavat AIA palvelut ASME sertifikaatin saavuttamiseksi. Henkilöstöltämme löytyy Authorized Inspector AI pätevyydet, Authorized Inspector Supervisor AIS pätevyydet sekä myös Repair Inspector R pätevyydet korjaustöille. Tarkastuspalvelumme kattavat seuraavat ASME tuotekoodit:

 • Section I, Power Boilers
 • Section IV, Heating Boilers
 • Section VIII Div.1, 2 & 3, Pressure Vessels
 • Section X, Fiber Reinforced Plastic Pressure Vessels
 • Section XII, Transport Tanks
 • ASME B31.1 – Power Piping
 • NBIC – National Board Inspection Code

Puh. 010 348 0660
Finspection Oy 3309937-7
Tehtaantie 28, 60100 Seinäjoki
Tietosuojaseloste / Google Signals