Painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi

Painelaitedirektiivi PED 2014/68/EU  koskee painelaitteita ja niiden osia. Sen tarkoituksena on varmistaa, että painelaitteet täyttävät turvallisuus- ja terveysvaatimukset, kun niitä käytetään EU:n markkinoilla.

Painelaitteiden valmistajan tulee valmistaa painelaitteet painelaitedirektiivin vaatimusten mukaisesti, jotta painelaite voidaan CE- merkitä ja saattaa markkinoille. Painelaitteille on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Finspection Oy tarjoaa tarkastuspalveluita seuraavissa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyissä

  • A2 moduuli
  • B moduuli
  • F moduuli
  • G moduuli

Moduuli A2

Moduuli A2, Sisäinen tuotannonvalvonta ja valvotut painelaitetarkastukset satunnaisin väliajoin

Soveltuu korkeintaan painelaitedirektiivin 2014/68/EU 14. artiklan luokkaan II.

Mikäli haluatte hakea Moduulin A2 arviointia Finspection Oy:ltä, lähettäkää yhteydenottopyyntö osoitteeseen finspection@finspection.fi

Tässä moduulissa Valmistajan on tehtävä painelaitteen lopputarkastus. Finspection Oy valvoo Valmistajan toimintaa tekemällä ennalta ilmoittamatta satunnaisin väliajoin tarkastuskäyntejä valmistajan luona. Näillä satunnaistarkastuksilla varmistetaan Valmistajan sisäisten tarkastusten laatu ja painelaitedirektiivin mukaisuus. Valmistaja kirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja CE- merkitsee jokaisen valmistamansa painelaitteen. Painelaitteet merkitään myös Finspection Oy:n ilmoitetun laitoksen tunnusnumerolla 2986.

Moduuli F

Moduuli F, Painelaitteen tarkastukseen perustuva tyypinmukaisuus

Soveltuu painelaitedirektiivin 2014/68/EU 14. artiklan luokkaan IV, mutta voidaan käyttää myös alempien luokkien I-III tarkastuksiin.

Mikäli haluatte hakea Moduulin F mukaista arviointia Finspection Oy:ltä, täyttäkää F-moduulin hakemus liitteineen Finspection Appissa. Voitte myös ladata täytettävän F-moduulin hakemuksen (lomake tallennettava koneelle ennen täyttöä) ja lähettää sen liitteineen osoitteeseen finspection@finspection.fi

Tässä moduulissa Valmistajan on valmistettava painelaite painelaitedirektiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten sekä EU-tyyppitarkastustodistuksessa (moduuli B) esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Finspection Oy tarkastaa, että painelaite on EU-tyyppitarkastustodistuksen mukainen sekä suorittaa muut asianmukaiset tarkastukset. Hyväksyttyjen tarkastusten perusteella Finspection Oy laatii painelaitteesta vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja kirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja CE- merkitsee jokaisen valmistamansa painelaitteen. Painelaitteet merkitään myös Finspection Oy:n ilmoitetun laitoksen tunnusnumerolla 2986.

Moduulin F mukainen arviointi noudattaa tuotesertifioinnin vaatimuksia. Tarkempi tuotesertifioinnin prosessikuvaus.

Moduuli G

Moduuli G, Yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus

Soveltuu painelaitedirektiivin 2014/68/EU 14. artiklan luokkaan IV, mutta voidaan käyttää myös alempien luokkien I-III tarkastuksiin.

Mikäli haluatte hakea Moduulin G mukaista arviointia Finspection Oy:ltä, täyttäkää G-moduulin hakemus liitteineen Finspection Appissa. Voitte myös ladata täytettävän G-moduulin hakemuksen (lomake tallennettava koneelle ennen täyttöä) ja lähettää sen liitteineen osoitteeseen finspection@finspection.fi

Tässä moduulissa Valmistajan on valmistettava painelaite painelaitedirektiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Finspection Oy tarkastaa, että painelaite on painelaitedirektiivin vaatimusten mukainen sekä suorittaa muut asianmukaiset tarkastukset. Hyväksyttyjen tarkastusten perusteella Finspection Oy laatii painelaitteesta vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja kirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja CE- merkitsee jokaisen valmistamansa painelaitteen. Painelaitteet merkitään myös Finspection Oy:n ilmoitetun laitoksen tunnusnumerolla 2986.

 

Moduulin G mukainen arviointi noudattaa tuotesertifioinnin vaatimuksia. Tarkempi tuotesertifioinnin prosessikuvaus.

Puh. 010 348 0660
Finspection Oy 3309937-7
Tehtaantie 28, 60100 Seinäjoki
Tietosuojaseloste / Google Signals