Google Signals

Olemme aktivoineet Google Signalsin Google Analyticsissa, mikä mahdollistaa laitteiden välisten toimintojen seurannan ja personoidun mainonnan. Tämä tarkoittaa, että keräämme tietoja, kuten sijainti, hakuhistoria, YouTube-historia ja toiminnot sivustollamme, jotta voimme mukauttaa mainoksiamme ja palveluitamme paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.

Tietoja kerätään vain, jos käyttäjä on hyväksynyt personoidun mainonnan Google-tilillään ja markkinointievästeiden asettamisen verkkosivuilla. Säilytettävät tiedot ovat aina yhteenvetoja ja anonyymejä.

Google Signals auttaa meitä arvioimaan käyttäjien käyttäytymistä, toiveita ja kiinnostuksen kohteita paremmin, jotta voimme optimoida ja mukauttaa tuotteitamme ja palveluitamme. Tämä data vanhenee oletuksena 26 kuukauden kuluttua. Käyttäjät voivat hallinnoida tai poistaa tietojaan Google-tilillään sekä muuttaa suostumustaan personoituun mainontaan Google-tilin asetuksissa.

Google Signals

We have activated Google Signals in Google Analytics, which enables cross-device activity tracking and personalized advertising. This means that we collect information such as location, search history, YouTube history, and activities on our site so that we can better tailor our ads and services to our users’ needs and interests. Information is only collected if the user has accepted personalized advertising in their Google account and the setting of marketing cookies on the website. The stored information is always summarized and anonymous.

Google Signals help us to better evaluate user behavior, wishes and interests in order to optimize and customize our products and services. By default, this data expires after 26 months. Users can manage or delete their data in their Google account and change their consent to personalized advertising in the Google account settings.

Google Signals

Vi har aktiverat Google Signals i Google Analytics, vilket möjliggör spårning av aktiviteter över olika enheter och personlig annonsering. Det innebär att vi samlar in information som plats, sökhistorik, YouTube-historik och aktiviteter på vår webbplats för att kunna anpassa våra annonser och tjänster bättre efter användarnas behov och intressen. Information samlas endast in om användaren har accepterat personlig annonsering i sitt Google-konto och inställningen för marknadsföringscookies på webbplatsen. Den lagrade informationen är alltid sammanfattad och anonym.

Google Signals hjälper oss att bättre utvärdera användarbeteende, önskemål och intressen för att optimera och anpassa våra produkter och tjänster. Som standard löper den här datan ut efter 26 månader. Användare kan hantera eller radera sina data i sitt Google-konto och ändra sitt samtycke till personlig annonsering i Google-kontoinställningarna.

Google Signals help us to better evaluate user behavior, wishes and interests in order to optimize and customize our products and services. By default, this data expires after 26 months. Users can manage or delete their data in their Google account and change their consent to personalized advertising in the Google account settings.