Painelaitteen määräaikaistarkastus on pakollinen paha – vai onko se sittenkin investointi painelaitteesi elinkaareen ja laitoksen käyttövarmuuteen?

Rekisteröitäviä painelaitteita painelaitelaki 1144/2016 velvoittaa omistajaa hoitamaan, käyttämään ja tarkastamaan niin, ettei ne vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta ja omaisuutta. Käytännössä omistaja tekee omia tarkastuksia käytössä olevalle painelaitteelle, mutta painelaitelaki velvoittaa omistajaa huolehtimaan painelaitteen määräaikaistarkastuksista.

Määräaikaistarkastukset alkavat ensimmäisestä määräaikaistarkastuksesta, jolloin rekisteröintivelvoitteen omaava painelaite rekisteröidään lain edellyttämällä tavalla. Seuraavat määräaikaistarkastukset ovat joko käyttötarkastuksia, sisäpuolisia tarkastuksia tai määräaikaisia painekokeita. Tarkastuslaitokset ovat valvontaviranomaisen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston eli TUKESin hyväksymiä tarkastuslaitoksia. Finspection Oy on Tukesin hyväksynä tarkastuslaitos, joka voi suorittaa painelaitteiden käytön tarkastuksia painelaitelain mukaisesti.

Hyvin tehty määräaikaistarkastus on tärkeä osa painelaitteen ylläpitoa.

Viisi vinkkiä painelaitteen omistajalle

Tässä blogissa käymme läpi askeleet painelaitteen määräaikaistarkastuksessa onnistumiseen. Kerromme kuinka teet tarkastuksista entistä sujuvampia, muistat määräajat ja vältät paperidokumenttien iänikuisen etsiskelyn.

Blogin sisältö askel askeleelta:

1 Suunnittele tarkastus Finspectionin asiantuntijan kanssa
2 Puhdista painelaite
3 Varmista, että oikeat henkilöt osallistuvat tarkastukseen
4 Ota edellisten määräaikaistarkastusten dokumentit esille
5 Kirjaa havainnot seuraavalle kerralle

1. Suunnittele tarkastus Finspectionin asiantuntijan kanssa

Kaikki alkaa valmistautumisesta. Sen vuoksi sinun kannattaa aikatauluttaa painelaitteesi määräaikaistarkastus hyvissä ajoin. Kun otat meihin yhteyttä, käymme yhdessä läpi painelaitteidenne tarkastusten nykytilanteen. Tämä alkukartoitus hoituu kätevästi vaikkapa puhelimitse tai sähköpostilla. Voit myös suoraan tilata tarkastuksen kotisivujemme kautta ja tällöin tarkastajamme ottaa sinuun yhteyttä valmistautumisen ja ajankohdan sopimisen osalta.

Alkukartoituksessa selvitetään:

 • Mitä painelaitteita sinulla on käytössäsi ja onko useammallekin tulossa tarkastustarvetta lähiaikoina?
 • Millaisia havaintoja edellisessä määräaikaistarkastuksessa ilmeni ja tulisiko tarkastuksessa kiinnittää erityistä huomiota tiettyyn kohtaan?
 • Onko painelaitteen käyttöympäristöön tullut tai tulossa muutoksia?
 • Tarvitaanko tarkastuksen toteutukseen telineitä tai vaaditaanko muita järjestelyitä luoksepäästävyyden vuoksi?
 • Miten työlupaprosessi etenee tiloissasi ja miten huomioidaan muut työturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten suljetuissa tiloissa työskentely?
 • Millainen puhtaustaso on edellytyksenä luotettavalle tarkastustulokselle?

Näiden tietojen avulla valmistaudumme määräaikaistarkastukseen.

Mieti etukäteen myös, mitä kaikkea painelaitteen määräaikaistarkastus tulee vaatimaan käytännössä, esimerkiksi laitteen avaamisen osalta. Painelaite joudutaan lähtökohtaisesti poistamaan käytöstä tarkastuksen ajaksi. Varmista laitteiden erottamistarve prosessista, mahdolliset sokeointitarpeet ja erilaisten sähköisten laitteiden kytkentä pois päältä.

Kun tilaat määräaikaistarkastuksen meiltä, valitset ajankohdan oman aikataulusi mukaan. Työskentelemme vaikka viikonloppuyönä, jos se on tarpeen!

Määräaikaistarkastuksen kesto vaihtelee hyvin paljon tapauksesta toiseen. Yksinkertaisimpien painelaitteiden tarkastus kestää pari tuntia, mutta monimutkaisemmissa tapauksissa tarkastuksen kesto voi olla useampi päivä. Alkukartoituksen aikana arvioimme yhdessä kanssasi tarkastuksen keston, jotta pystyt varautumaan siihen hyvissä ajoin.

2. Puhdista painelaite

Toinen askel kohti onnistunutta määräaikaistarkastusta on painelaitteen puhdistaminen. Painelaitteen puhdistus sisältä on tärkeää, mutta myös ulkopuolinen kunto tulee tarkastaa tarkastuksen yhteydessä.

Koska haluamme varmistaa tarkastuksen luotettavuuden, on tärkeää, että laite on puhdas. Huolimaton tai puolitiehen jätetty puhdistus voi johtaa siihen, että määräaikaistarkastusta ei voida suorittaa tai tulos ei ole luotettava. Mitä parempi puhtaustaso laitteella on, sitä luotettavammin ja jouhevammin tarkastus saadaan tehtyä.

Varmista siis ennen tarkastusta, että painelaite ja siihen kuuluvat varusteet, laitteet ja laitejärjestelmät ovat tarkastuskunnossa. Painelaitteen omistajan tai haltijan vastuulla on huolehtia, että painelaite ja siihen liittyvän prosessin osat on saatettu turvalliseen tilaan tarkastusta varten.

3.  Varmista, että oikeat henkilöt osallistuvat

Suosittelemme, että painelaitteen määräaikaistarkastuksessa ovat mukana ainakin käytön valvoja tai käytön varavalvoja. Näin varmistamme yhdessä, että läsnä on riittävän pätevää henkilöstöä.

Ennen virallista tarkastusta voit itsenäisesti tehdä seuraavat etukäteistarkastukset:

 • Ulkoiset tarkastukset: Tarkista laitteiden ulkopuoliset ominaisuudet, kuten näkyvät vauriot, vuodot tai muut mahdolliset puutteet. Tarkista myös liitännät, johdot ja venttiilit. Varmista myös laitteen tunnistus kohteessa.

 • Mittaukset: Tarvittaessa suorita erilaisia mittauksia, kuten ennakoivia paksuusmittauksia, joiden avulla voidaan arvioida laitteen kuntoa ja mahdollisia korroosiovaurioita.

Määräaikaistarkastus tulee suorittaa Tukesin hyväksymän pätevän tarkastuslaitoksen, kuten Finspectionin toimesta.

Ennen testien suorittamista voit sopia yhdessä kanssamme, mitä toimenpiteitä on tarpeen tehdä ja mitkä voit tehdä itse. Jos teet mittauksia tai testauksia etukäteen, otathan dokumentit tuloksista mukaan määräaikaistarkastukseen. Tarkastajamme käy tulokset läpi ja todentaa hyväksyttävyyden tarkastuksen yhteydessä.

4. Ota edellisten määräaikaistarkastusten dokumentit esille

Seuraava askel on varmistaa, että sinulla on määräaikaistarkastuksessa kaikki tarvittavat dokumentit valmiina. Näitä ovat mm. aiempien tarkastusten todistukset, raportit ja painelaitteen tekniset tiedot. Kun tarkastajalla on tiedot käytettävissään, työ etenee sujuvasti.

Määräaikaistarkastusten välillä olet ehkä joutunut vaihtamaan painelaitteiden osia, kuten venttiileitä. Tarkastuksen yhteydessä varmistamme vaihdettujen osien vaatimustenmukaisuuden, joten etsi vaihdettujen osien:

-Dokumentaatio
-Todistukset ja vakuudet
-Käyttöohjeet

Yleinen painelaitteen omistajan kohtaama ongelma on se, ettei vanhoista määräaikaistarkastuksista ole jäänyt merkintöjä, sillä hyvin huolletut laitteet saattavat olla vanhempia kuin talon väki. Kuulostaako tutulta? Tämä voi vaikeuttaa uuden tarkastuksen onnistumista.

Me havahduimme samaan ongelmaan ja päädyimme siirtämään raportit paperilta digiin. Tämä tarkoittaa, että seuraavalla tarkastuskerralla sinun ei enää tarvitse kaivella paperiarkistoista tarkastuksen tietoja, sillä löydät ne kaikki Finspection Appista. Sovelluksesta löydät selkeästi arkistoituina tarkastusdokumentit havaintoineen sekä tulevat tarkastuslajit ja erääntymispäivämäärät. Voimme myös tallentaa kaikki vanhat tarkastusdokumentit Finspection Appiin, jossa ne ovat omistajan saatavilla milloin tahansa.

Finspection Appin avulla saat myös muistutuksen hyvissä ajoin ennen seuraavaa määräaikaistarkastusta. Kun valitset meidät tarkastajaksesi, muistutamme sinua, milloin seuraava tarkastuksesi erääntyy. Muistutus tulee sähköpostiisi, josta voit muutamalla klikkauksella tilata tarkastuksen.

Muistatko sinä, milloin oman painelaitteesi seuraava tarkastusajankohta on?

5. Kirjaa havainnot seuraavalle kerralle

Lopuksi, muista vielä kirjata havaintosi kunnossapitojärjestelmään. Kun saat painelaitteen määräaikaistarkastuksen tarkastustodistuksen, ala heti miettimään, mitä seuraavalla kerralla tulee tehdä ja huomioida. Tämä on huomattavasti helpompaa, kun havainnot ovat tuoreessa muistissa! Onko tarpeen varautua osan tai varusteiden vaihtoon tai korjaukseen, ja mitkä mittaukset tai toimenpiteet pitää tehdä ensi kerralla?

Tarkastajamme kirjaa kaikki tarkastuksen havainnot ja suoritetut toimenpiteet tarkastusraporttiin. Tämä raportti on tärkeä osa painelaitteen ylläpidon historiaa ja turvallisuuden seurantaa. Me toimitamme sen sinulle sähköpostitse tietoturvallisen linkin kautta. Lähetämme raportin lisäksi suoraan Tukesille. Tällöin myös viranomainen saa tiedon järjestelmäänsä suoritetusta tarkastuksesta.

Kun teemme tarkastuksia, katsomme puolestasi pitkälle tulevaisuuteen. Yhdessä kanssamme pystyt ennakoimaan mahdollisesti ilmeneviä ongelmia etukäteen, ettei ne tule suurena yllätyksenä ja aiheuta esim.  tuotantokatkoksia. Pystyt varautumaan laitteen todennäköiseen käyttöikään ja mahdolliseen korjaustarpeeseen paremmin sekä suunnittelemaan toimintaasi sen mukaisesti.

Pohditko painelaitteen määräaikaistarkastusta?

Painelaitetarkastus ei suinkaan ole vain pakollinen paha, sillä sen avulla varmistat, että laitteesi toimii tehokkaasti, turvallisesti ja taloudellisesti. Hyvä tarkastaja tunnistaa lakisääteisten seikkojen lisäksi perustarkastuksen ulkopuolelle jääviä asioita ja auttaa sinua oppimaan laitteesi ylläpidosta.

Varmistamme, että painelaitteesi täyttää turvallisuusvaatimukset ja ennakoimme tulevia huoltotarpeita.

Finspection kotimaisena tarkastuslaitoksena tarjoaa sinulle:

 • Painelaitteiden määräaikaistarkastukset kustannustehokkaasti alan parhaiden, laajan kokemuksen omaavien tarkastajien toimesta koko Suomessa.
 • Kokonaisvaltaista palvelua ja ennakoivaa lisätietoa määräaikaistarkastuksen yhteydessä
 • Ilmaisen sovelluksen, josta löydät raportit digitaalisesti
 • Joustavuutta aikataulutukseen

Ota meihin yhteyttä ja kartoitetaan tarpeesi!  Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään.

Artikkelit

Todistusten ja raporttien väärennökset!

Todistusten ja raporttien väärennökset!

Erilaiset todistusten väärennökset ovat tulleet kiusaksi myös tarkastusalalle. Todistuksien väärennöksiä esiintyy usein pätevyystodistuksien ja NDT raporttien muodossa. Lokakuussa UK:n työterveys- ja turvallisuusviranomainen (HSE) julkaisi tiedotteen röntgenkuvien...

lue lisää
Mikä on Finspection App -sovellus?

Mikä on Finspection App -sovellus?

Mikä on Finspection App -sovellus Finspection | Marras 15, 2023 | Uutiset Finspection App -sovellus on Finspectionin ja yhteistyökumppanimme Hurja Solutions Oy suunnittelema ja toteuttama tarkastusten ja todistusten hallinnointijärjestelmä. Finspection App on...

lue lisää
Virkistyspäivä Himoksella

Virkistyspäivä Himoksella

Virkistyspäivä Himoksella Finspection | Marras 7, 2023 | Uutiset Kiireisen syksyn lomassa, ensimmäistä kertaa koko porukka kokoontui yhteen yrityksemme virkistyspäivien merkeissä Himokselle. Tämä oli merkittävä hetki meille kaikille! Päivien aikana keskityimme...

lue lisää
Finspection arvot – avoimuus

Finspection arvot – avoimuus

Finspection arvot - avoimuus Finspection | Loka 10, 2023 | Uutiset Olemme Finspection, se kotimainen tarkastusyhtiö. Olemme täysin kotimainen tarkastuslaitos, jonka missiona on parantaa painelaiteturvallisuutta ja edistää suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Alamme...

lue lisää
Finspection laajenee Jyväskylään

Finspection laajenee Jyväskylään

Finspection laajenee Jyväskylään. Finspection | Loka 2, 2023 | UutisetYlpeydellä ilmoitamme tiimimme uudesta huippuvahvistuksesta! ASME AIS, Lead Auditor Pekka Liikanen on aloittanut Finspectionilla Syyskuussa Asiantuntijana. Pekalla on yli kymmenen vuoden kokemus...

lue lisää
Terveiset aurinkoisesta Varkaudesta

Terveiset aurinkoisesta Varkaudesta

Terveiset aurinkoisesta Varkaudesta Finspection | Kesä 20, 2023 | UutisetTerveiset aurinkoisesta Varkaudesta ☀️ +28,5 °C Tänään olemme aloittaneet ASME AIA tarkastuspalvelut Andritz Oy:lle.Kiitos Andritz luottamuksesta valitessanne tarkastusyhtiötä.Mielenkiintoisia...

lue lisää
Finspection laajenee Pietarsaareen

Finspection laajenee Pietarsaareen

Finspection laajenee Pietarsaareen Finspection | kesä 14, 2023 | UutisetFinpection kasvattaa henkilöstöään kovan luokan Asiantuntijalla. Johan Vesternäs on aloittanut tällä viikolla Finspectionilla. Johanilla on erittäin laaja kokemus painelaitteiden tarkastuksista jo...

lue lisää
Hyviä uutisia!

Hyviä uutisia!

Hyviä uutisia! Finspection | kesä 12, 2023 | Uutiset Finspection Oy perustettiin tarjoamaan Suomalaiselle painelaiteteollisuudelle täyden palvelun kotimainen tarkastuslaitos. Visiomme mukaisesti haluamme olla alan halutuin kumppani ja tarjota tarkastuspalvelut...

lue lisää
Sopimusuutisia

Sopimusuutisia

Sopimusuutisia Finspection | touko 25, 2023 | UutisetRecion Oy Ltd on valinnut Finspection Oy / CIS GmbH Consulting Inspection Services virallisten ASME AIA tarkastuspalveluiden toimittajaksi. Valmistelut tulevaan ASME Joint Reviewiin on aloitettu. Kiitos...

lue lisää
Sopimusuutisia

Sopimusuutisia

Sopimusuutisia Finspection | tammi 9, 2023 | UutisetLämmitys- ja tyhjöjuotosratkaisujen asiantuntija Loval Oy on valinnut ASME-tarkastuspalvelujensa (Authorized Inspection Agency Services, AIA) tuottajaksi TÜV Thüringen e.V:n / CIS GmbH Consulting Inspection Services...

lue lisää
Avainlippu tunnus Finspection Oy:lle 

Avainlippu tunnus Finspection Oy:lle 

Avainlippu tunnus Finspection Oy:lle  Finspection | joulu 20, 2022 | UutisetSuomalaisen Työn Liitto – The Association for Finnish Work on myöntänyt Finspection Oy:lle Avainlippu tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Yksi...

lue lisää
Osoitemuutos

Osoitemuutos

Osoitemuutos Finspection | joulu 14, 2022 | UutisetFinspectionin Seinäjoen toimipiste on muuttanut. Toimipiste ja yhtiön osoite on siirtynyt osoitteeseen: Tehtaantie 28, 60100 Seinäjoki. Sijaitsemme Tehtaantie 28 kiinteistön toisessa kerroksessa, ulkona olevat...

lue lisää
Jukka Reiman aloitti Finspectionilla 1.11.2022

Jukka Reiman aloitti Finspectionilla 1.11.2022

Jukka Reiman aloitti Finspectionilla 1.11.2022 Finspection | marras 1, 2022 | UutisetJukka tuo meidän tiimiimme erittäin paljon lisää kokemusta tarkastus- ja painelaitealalta. Jukalta löytyy ASME AI, AIS ja R-pätevyydet.   Jukka on työskennellyt painelaitteiden...

lue lisää