Besiktningstjänster för tryckbärande utrustning och flytgas anläggningar

Lagstiftningen ställer krav på besiktning av registrerad tryckbärande utrustning och flytgas anläggningar. Finspection är ett accrediterat besiktningsorgan av FINAS och har godkännande från Tukes att utföra periodiska besiktningar av tryckbärande utrustning och flytgasanläggningar.

Periodiska besiktningar av tryckbärande utrustning

Vi utför besiktningar på alla typer av tryckbärande utrustningar och rörledningar. Våra erfarna experter kan utföra besiktningar på din tryckbärande utrustning under hela dess livscykel, från det initiala godkännandet av placeringsplanen till den avslutande periodiska besiktningen. En väl utförd inspektion ger värdefull information om utrustningens skick samt underlättar planeringen av framtida underhålls- och besiktningsuppgifter.

Typer av besiktningar som erbjuds

  • Godkännande av placeringsplan 
  • Sänkningsbesiktning
  • Första periodiska besiktning
  • Invändig besiktning
  • Driftsbesiktning
  • Tryckprov
  • Ändringsbesiktning
  • Frivilliga besiktningar

Besiktningar av reparations- och ändringsarbeten

Under den tryckbärande anordningens livscykel kan situationer uppstå där utrustningen kräver reparation eller ändring. Tillverkare av reparations- och ändringsarbete måste följa kraven enligt Förordning 1549 §17. Dessa krav gäller även för oregistrerad tryckbärande utrustning. Finspection erbjuder de nödvändiga besiktningstjänsterna för reparation och ändringar enligt Modul G eller A2.

 Besiktning av flytgasanläggningar

En flytgasanläggning avser en anläggning där minst 5, men färre än 50 ton flytgas lagras. Förutom flytgas kan anläggningar innehålla små mängder andra farliga kemikalier. Periodiska besiktningar av flytgasanläggningar bör utföras vart fjärde år. Besiktningen kan utföras som en del av en tankbesiktning eller separat som en egen besiktning. Våra experter säkerställer att den periodiska besiktningen uppfyller de lagliga och tillståndsmässiga kraven.

Utbildning

Om ditt företag är i behov av utbildning är du välkommen att kontakta oss på finspection@finspection.fi.

 

Telefon 010 348 0660
Finspection Oy 3309937-7
Tehtaantie 28, 60100 Seinäjoki
Integritetspolicy / Google Signals